På Sporet – Kolind kunststi 2023

11.6.2023 kl. 13.00 Kanopladsen i Kolind

Kunststien har en mere uformel karakter end sædvanlige udstillingsrammer og giver kunstnerne helt unikke muligheder for eventuelt at eksperimentere og lege med andre kunstformer, hvis man har lyst til det.

Der kan udstilles alle former for skulpturer, installationer, interaktive værker, textil, land-art, blandingsformer, tekster, malerier, fotos m.m.

Kunstværkerne er jo eksponeret til det skiftende vejrlig, så en vis robusthed er påkrævet og en rimelig god størrelse vil spille bedst op imod naturen som baggrund.

Kunstruten gennem Kolind by giver i øvrigt mere beskyttede pladser til malerier/tegninger/fotos i nogle tomme butikker/butiksvinduer.

Støttet af:

Samarbejdspartnere med Kolind Handelsstandsforening, Pumpelaget Kolindsund, Aktive kunstnere på Djursland og mange frivillige borgere.