Sammenfatining evaluering 2023

Sammenfatning af evaluering af Kunststierne i Kolind og Grenaa 2023.

Evalueringsmøde den 11.11.2023 på Kysthotellet i Grenaa.

Palle bød velkommen med bemærkning om, at det har været et godt år for Kunststier med to kunstruter, Kolind og Grenaa.

Knud Saaby: Lokalbefolkningen har været glade for kunststien i Grenaa og brugt den sammen med gæster. Stor tak til arrangørerne.

Rødder:

Det er svært at forcere rødderne sidst på ruten og det blev diskuteret, om der kunne gøres noget ved det eller ændring af ruten. Rødderne er et problem for kørestolsbrugere, klap-, træk- og barnevogne.

Rødderne ligger i fredskov, og der må ikke gøres noget overhovedet ved dem. Der er forskel på stier og trampestier, rødderne ligger på trampestier, og de må ikke dækkes. Evt. køreplader skal der søges om på forhånd.

Forslag om ændring af rute via stier i sommerhusområdet.

Der er søgt tilladelse til stiforløbet og er bundet af det i en 5 årig periode. Hvis der skal ændres, skal der søges helt forfra. Vi kan leve med det.

Bestyrelsen er opmærksom på problemerne og arbejder med dem.

Møde med kommunen

Der er stor opbakning fra politikernes side til stierne.

Den administrative del med tilladelser m.v. er fordelt på flere forskellige afdelinger i kommunen, hvor de forskellige ansøgninger behandles. Det er ikke en samlet ansøgning til et sted, og derfor kan det virke usammenhængende og bureaukratisk. Det er mange ting, især ogs sikkerhedsmæssige forhold der skal være i orden.

Kørsel med kran: Der har været møde med Norddjurs kommune, og der er givet tilladelse til at køre med kran på en større strækning end i år. (Der udarbejdes en oversigt over hvilke krav der stilles)

Broen: Der var sat et ekstra bræt på brogen, og Kommunen var meget utilfreds med, at der var lavet hærværk på den (tegning med motorsav)

Opsætning af vægge til tegninger på pladsen: Der var ikke søgt om det, kommunen var utilfreds.

Fordeling af pladser på stien:

Ingolf foreslog, at man beholder sine pladser fra 2023 til næste år. Hvis man ikke vil have samme plads som i 2023, kan man komme til en gennemgang af ruten og vælge. Der bliver kun holdt en rundtur. – Der var stor opbakning til det.

Tilmelding, godkendelse og indlevering af værk-foto

Det er vigtigt, at kunstnerne er i god til, Der er mange ting, der skal laves og forberedes, så for at få det bedste resultat af foldere/plakater, pressemeddelelser m.v.

Hvis man ønsker samme plads som i 2023 skal man tilkendegive det over for Ingolf.

Hjemmeside

Ingolf opfordrede til, at man bruger hjemmesiden, hvor de oplysninger man har brug for står.

Der blev efterspurgt en auto-mail, som sendes til medlemmerne, når der kommer nyt på hjemmesiden. Funktionen bliver oprettet.

Hjemmesiden skal hjælpe os med at genopfinde os selv som aktive medlemmer.

Facebook bør være nemmere at finde.

Youtube: Carsten Johnsen har optaget hele Grenaa ruten. Der forsøges at lave link til hjemmeside, facebook m.v.

Værk-skilte

Ingolf udarbejder en skabelon, som kan hentes på hjemmesiden. Få og tydelige ord, klip græsset rundt om dem. Det er et tilbud, ellers kan det tilpasses efter behov. Størrelsen på skiltet er fast.

Kunststien Kolind

Kunststien i Koldind overskygges af de tilfælde af hærværk, der har været. Ellers en god sti og god oplevelse. Borgerne i Kolind har været meget glade for stien, og er meget kede af hærværket.

Værkerne skal være robuste, men hærværk kan man ikke forebygge, og der er ingen forsikring på værkerne. Den ville være alt for dyr.

Der var opfordring til ikke at lade os begrænse af andres hærværk. Vi skal stå imod det, fx kunne den ødelagte betonfod udstilles igen med forbinding.