Kolind Kunststi 023

0. På sporet Kolind Kunststi
0. På sporet Kolind Kunststi
11. juni 2023 Kanopladsen i Kolind

1. Finally
1. Finally
Unge fra Grenen, Glesborg
-
Finally
i samarbejde med Stephen Barrett og Trine Nis Hansen

10. Stenart
10. Stenart
Hanne Dammeyer Kierdorf
SNUBLESTEN - TRDESTEN - RENDESTEN
KANTSTEN - VADESTEN
dammeyer.hanne@gmail.com
Tlf.nr. 61427273
11. Paa-vej
11. Paa-vej
Nina Vilain
nv@ninavilain.dk
Instagram: ninavilainart
Tlf.:5055 5048
12. Rewilding
12. Rewilding
Merete Bartholdy
www.meretebartholdy.dk
14. Vikingeskib-Svend-Grathe
14. Vikingeskib-Svend-Grathe
Ingolf Steffensen
Tlf.20102920
- Ingolf.steffensen@icloud.com
15. Bevar biodiversiteten
15. Bevar biodiversiteten
Carla Milthers og Inger
carla@milthers.dk
40365357
17. Blomst til blomst
17. Blomst til blomst
Kirsten Neimann Andersen
Tlf. 40173774
KirstenNeimann@gmail.com
18. Frynseoeret-Havenisse-2
18. Frynseoeret-Havenisse-2
Nete Thomsen
nete@meller-thomsen.dk
2398/2760
2. Fugl-Metal-2
2. Fugl-Metal-2
Ole Melin Nielsen
27857602
3. Planeter-i-universet
3. Planeter-i-universet
Ingolf Steffensen
20102920 -ingolf.steffensen@icloud.com
4. Planeter i Universet
4. Planeter i Universet
Ingolf Steffensen, Kirsten Neimann, Annelise Bugge Lund
Ingolf Steffensen tlf 20102920 - Ingolf.steffensen@icloud.com
Kirsten Neimann tlf 40173774 - Kirstenneimann@gmail.com
Annelise Bugge Lund tlf. 23601850 - annelise@lund-web.dk

5. Det grønne klimaaftryk
5. Det grønne klimaaftryk
Dorte Srensen
dskirkeager@gmail.com
26913865

www.dorte-soerensen.dk
Iso: 50
7. Under overfladen
7. Under overfladen
Nina Vilain
nv@ninavilain.dk
Instagram: ninavilainart
Tlf. 5055 5048
8. Lepus Wild Jackie
8. Lepus Wild Jackie
Jeanette Munch
jeanette@galleri-munch.dk
9. Huse
9. Huse
Solveig Langballe
sol@saabydal.dk